Huisarts Dr. Plasman Koen

Wijngaardstraat 41
1755 Gooik
Tel: 02/5324904


Welkom op mijn website.

Als huisarts is het een ongelooflijke ervaring om mijn patiënten te kunnen bijstaan van vóór de geboorte, tijdens alle levensfasen, tot het levenseinde.

U kan bij mij terecht voor onder meer:

 •     al je gezondheidsproblemen en preventieve gezondheidsonderzoeken;
 •     ik verwijs tijdig door naar de geneesheer specialist en volg de verslagen hiervan op;
 •     ik draag zorg voor de noodzakelijke vaccinaties;
 •     ik snijd een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg. Kleine letsels kunnen bevroren worden (cryotherapie);
 •     ik verzorg een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig;
 •     ik werk samen met de verpleegkundige, diëtist(e), psycholoog, podoloog, kinesist(e), sociale diensten;
 •     ik steun steeds, ook in je laatste levensfase en maak euthanasie bespreekbaar;
 •     ik registreer alle gegevens in een overzichtelijk dossier en geef dit door bij verandering van huisarts;
 •     ik school mezelf regelmatig bij;
 •     ik voer spirometrie (longfunctie onderzoek) uit, en neemt EKG af;
 •     ik onderzoek en behandel uw zieke baby of kind;
 •     ik vervang andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak en stuur hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt;
 •     ik houd, indien mogelijk, contact met de patiënt en met de behandelende specialist tijdens ziekenhuisopname;
 •     ik blijf de behandelende arts, ook als de patiënt naar een rusthuis in de buurt verhuist;

HELENA

Vanaf heden werken we met het platform Helena. Dit is een platform waarmee wij op een veilige en snelle manier informatie met jullie kunnen delen (verloren voorschriften/aanvragen/attesten, laboresultaten, verslagen van onderzoeken, ...).  We sturen niet zomaar voorschriften en attesten op zonder jullie persoonlijk te hebben onderzocht. Mogen we dan ook vragen om hier geen misbruik van te maken